ช่องทางจำหน่ายสินค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการรถยนต์
โมเดิร์นเทรด
ส่งออก
 
 
      โรงงานอุตสาหกรรม
 
    
อุตสาหกรรมยานยนต์
สินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าประเภท ประเก็นเหลว กาวอะนาโรบิค ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่นเครื่องยนต์ ให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ชั้นนำต่างๆ
 
 
 
 
 
 
    
อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
จัดจำหน่ายสินค้าประเภท กาวล็อกสกรู กาวยูวี เพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ฮารด์ดิสก์ ซีดีรอม ให้กับโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นนำต่างๆ