ช่องทางจำหน่ายสินค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการรถยนต์
โมเดิร์นเทรด
ส่งออก
 
 
      ศูนย์บริการรถยนต์
 
    
ศูนย์บริการมาตราฐาน
จัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ เช่น กาวปะเก็นเหลวกันรั่วซึม
สเปรย์หล่อลื่น สเปรย์ทำความสะอาด ฯลฯ ให้กับศูนย์บริการมารตราฐาน ทั่วประเทศ
 
 
 
 
 
 
    
อู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป
นอกจากศูนย์บริการมาตราฐานแล้ว เรายังจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษารถยนต์ ไปยังอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป อีกด้วย