ข้อมูลบริษัท
เกี่ยวกับเรา
ที่ตั้งสาขา
พันธมิตร
 
 
      เกี่ยวกับเรา
 
 
     เป็นเวลากว่า 30 ปีนับตั้งแต่ ที่บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ทรีบอนด์ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทรีบอนด์ โดยยึดมั่นในหลักการด้านคุณภาพสินค้า และบริการที่ดีเลิศ ซึ่งทำให้สินค้าของทรีบอนด์ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ และมีการเจริญเติมโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นและรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวอย่างมาก บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด และ บริษัท ทรี บอนด์ สิงคโปร์ จำกัด จึงมีนโยบายพัฒนาและจัดรูปแบบการทำงานให้ทันสมัย จึงได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโดยใช้ชื่อว่า 'บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2546
 
      บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทรีบอนด์ ดังต่อไปนี้ ปะเก็นเหลว, กาวอะนาโรบิค, กาวแห้งเร็ว, กาวยูวี, สเปรย์ทำความสะอาด, สารหล่อลื่นและป้องกันสนิม, เคลือบกาวบนเกลียวน็อต และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า