ช่องทางจำหน่ายสินค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการรถยนต์
โมเดิร์นเทรด
ส่งออก
 
 
      ศุนย์การค้า
 
    
         
         
     จัดจำหน่ายสินด้าให้กับกลุ่มลูกค้า ห้างค้าปลีก โดยเน้นเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกที่ใช้ในครัวเรือน รวมถึงการจัดงาน Event ต่างๆ โดยจำหน่าย
     ทั้งผลิตภัณฑ์ของทรีบอนด์ รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ของ Neobond, Bestbond, Shinetsu ฯลฯ ซึ่งมีสินค้าเป็นที่นิยมเช่น กาวด็อกเตอร์ทรีบอนด์
     ก้าวช้างทรีบอนด์ เป็นต้น