ช่องทางจำหน่ายสินค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการรถยนต์
โมเดิร์นเทรด
ส่งออก
 
 
      ส่งออก
 
          นอกจากจำหน่ายสินค้าภายในประเทศแล้ว เรายังมีแผนกจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ได้แก่ประเทศเวียดนาม พม่า ลาว
     กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไปนั้น มีทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เช่น กาวประเก็นเหลว สเปรย์หล่อลื่น
     รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตรถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์เป็นหลัก