ข้อมูลบริษัท
เกี่ยวกับเรา
ที่ตั้งสาขา
พันธมิตร
 
 
 
      ที่ตั้งสาขา
 
        
  สำนักงานใหญ่ (กล้วยน้ำไท)
 
ที่อยู่
22 ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 
โทรศัพท์ 0-2381-4808-16
โทรสาร 0-2381-4807
 
         
  สาขาศรีราชา
 
ที่อยู่
660/43-44 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี
 
โทรศัพท์ 038-064-807-8,038-064-926-7
โทรสาร 038-776-104
 
         
  สาขาอยุธยา
 
ที่อยู่
19/110 หมู่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา
 
โทรศัพท์ 035-745-531-5
โทรสาร 035-745-530
 
         
  สาขานครราชสีมา
 
ที่อยู่
1199/18 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา
 
โทรศัพท์ 044-271-168
โทรสาร 044-271-268
 
         
  สาขาระยอง
 
ที่อยู่
303/7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี
 
โทรศัพท์ 038-350-627, 038-350-679
โทรสาร 038-350-702